Zahrada dvojdomku

Koncept řešení zahrady vychází z úzkého tvaru zahrady. Výsadba byla umístěna podél hranic pozemku a vytváří tak pro rezidenta soukromé pohledově neexponované prostory. Středem zahrady prochází vlnící se pruh travního porostu, který připomíná rozšiřující se koryto řeky. Řeka meandruje mezi výsadbou podél hranic pozemku. V centrální části zahrady je navržen kruhový zářez do terénu, který umožnil vytvořit rovinnou plochu v jinak svažitém pozemku využitelnou pro ohniště, posezení apod. Na zahradě byly umístěny tři stromy malého vzrůstu tak, aby uzavíraly průhledy z různých koutů zahrady – od vstupu, ze zářezu apod.

 

 • Autor

  Vojtěch Vejvoda

 • Vizualizace

  Vojtěch Vejvoda

 • Lokalita

  Mokrovraty u Příbrami

 • Projekt

  2022