Volnočasový prostor vnitrobloku

Cílem studijního projektu bylo navrhnout objekt pro dočasné využití modřanského brownfieldu, který by byl umístěn na staveništi do doby realizace developerského projektu.

Území se nachází v Modřanech mezi ulicí Komořanská na východní straně a řekou Vltavou na straně západní.

Koncept řešení dočasného využití vycházel z historie dané lokality, kde dříve stál cukrovar, ze kterého se v novém zastavovacím návrhu dochoval pouze cukrovarský komín, umístění a objemy hmot v centru návrhu.

Re-betonové kostky cukru mají odkazovat na pád cukrovaru a připomínat jeho existenci v nově navrženém území.

 • Autor

  Vojtěch Vejvoda

 • Vedoucí projektu

  ČVUT FSv

 • Lokalita

  Praha Modřany

 • Projekt

  2019