Urbanistická studie Bubny-Zátory

Cílem zadání bylo navrhnout urbanismus části území Bubny – Zátory. Řešené území je lemováno řekou Vltavou,železniční tratí a Bubenskou ulicí. V řešeném území bylo stěžejní vyřešit komplikovanou dopravní situaci, navázat novou zástavbu na zástavbu stávající a připravit vhodné prostředí pro umístění budovy filharmonie. Předpokládá se, že území se stane druhým kulturním centrem Prahy.

V současném stavu se na řešeném území nachází parkoviště, nádražní objekty a vestibul metra Vltavská. Území v okolí železniční trati je brownfieldem, které nově řeší studie IPR Holešovice Bubny – Zátory.

 • Autor

  Vojtěch Vejvoda

 • Vedoucí projektu

  ČVUT FSv

 • Vizualizace

  Vojtěch Vejvoda

 • Lokalita

  Praha - Holešovice

 • Projekt

  2021