Bytové domy Modřany

Soutěžní návrh Sustainable Living – TOP 6 návrhů

Inovativní bytový dům, kde by byly uplatněny co-housingové prvky, minimalizovány stavební náklady a uplatněny principy udržitelné zástavby.

Zadáním studijního návrhu bylo vytvořit inovativní bytový dům, kde by byly uplatněny co-housingové prvky, minimalizovány stavební náklady a uplatněny principy udržitelné zástavby.

Koncept řešení vycházel z motivu cukru jako odkazu na bývalý cukrovar v místě návrhu.

Vzhled budovy vychází z pravidelného rastru sloupků, stropů a velkých okenních otvorů, který je narušen zlatými balkóny pro zeleň a zlatými venkovními žaluziemi.

V řešení parteru vnitrobloku najdeme volnočasové sportoviště a zelené hájky s posezením.

 • Autor

  Vojtěch Vejvoda

 • Vedoucí projektu

  ČVUT FSv

 • Vizualizace

  Vojtěch Vejvoda

 • Lokalita

  Praha Modřany

 • Projekt

  2020