Rodinný dům s fyzioterapeutickou ordinací

Vzhledem k neznámé budoucí parcelaci, která vznikne až s územní studií, byl zvolen koncept domu, který umožňuje vytvořit soukromé prostory pro rezidenty skryté před pohledy z okolních pozemků a komunikace.

Hmota domu má tvar do „eL”. Tento tvar poskytuje již zmíněné soukromí, odcloňuje pohledy chodců jdoucích po ulici, ale také hluk vzniklý například automobilovou dopravou.

Objem rodinného domu má archetypální tvar se sedlovou střechou. Na tento hlavní objem navazuje zastřešení terasy, parkovacích stání a objem provozu ordinace, tyto objemy mají střechu plochou.

Severní strana domu je rovnoběžná s vyznačenou trasou aut. komunikace, od které je o 3m odsazena. Tyto 3 m soukromého pozemku jsou věnovány uličnímu profilu, který je vymezen až obvodovou zdí rodinného domu. Dům má velmi pozitivní vliv na uliční prostor.

Při návrhu dispozic objektu byl kladen důraz na zónování objektu na denní a noční část, dále byl kladen důraz na orientaci obytných místností tak, aby z nich byl umožněn průhled do soukromé zahrady.

Materiálově je dům navržen minimalisticky v kombinaci bílé povrchové úpravy stěn, béžového nátěru betonu podlahy, dřevěných prvků a titanzinkového plechu.

 • Autor

  Vojtěch Vejvoda

 • Vizualizace

  Vojtěch Vejvoda

 • Lokalita

  Krásná Hora nad Vltavou

 • Projekt

  2021