Rezidence Hostouň

Koncept:

Odkaz na pivovar

Hmoty novostavby rezidence Hostouň jsou umístěny v půdorysné stopě tak, jak stával bývalý pivovar Hostouně. V návrhu byla zachována poloha historického vjezdu do dvora a také dominanty, které svými štítovými stěnami vymezovaly Posvícenskou náves. Vzhled navržené stavby je pojat moderním stylem s historickým akcentem v podobě kleneb a znovu využitých plných pálených cihel z trosek stavby bývalého pivovaru. Tyto cihly jsou vyskládány nepravidelně, stěny u nich působí nedokončeně či zchátrale. Tato skutečnost v sobě nese symboliku chátrání a zřícení honosných budov pivovaru.

 

Členění vnitrobloku na dvě úrovně

Jednou z hlavních myšlenek bylo umožnit průchod veřejnost skrze pozemek tak, aby nebylo narušeno soukromí rezidentů bytového domu. Pozemek je výškově členěn do dvou výškových úrovní. Na první úrovni se nachází ulice, která je zpřístupněna veřejnosti. Tato ulice slouží také jako příjezdová komunikace do krytých garážových stání.

Garážová stání jsou umístěna v oblasti mezi hmotami bytových domů. Střecha garáží tvoří 2. výškovou úroveň vnitrobloku. Střecha garáží je navržena jako střecha zelená intenzivní, která umožňuje výsadbu rostlin, keřů a menších stromů. Souvrství intenzivní střechy má taktéž schopnost retence dešťové vody.

2. výšková úroveň je tvořena parkem, který je přístupný pouze rezidentům bytových domů. V této úrovni jsou umístěny hlavní vstupy do jednotlivých sekcí bytových domů.

 

Měřítko staveb

Bytový komplex byl navržen jako dominanta centrální části města Hostouň. Budovy přejímají honosnost a důležitost bývalého pivovaru. Zároveň bylo vnímáno měřítko okolních vesnických staveb. Z hmoty rezidence byly vyříznuty části objemu tak, aby si hmota z pohledu pozorovatele zachovala měřítko okolních staveb. V místech těchto výřezů hmoty jsou umístěny výústě TZB tak, aby nerušily vzhled stavby.

 • Autor

  Vojtěch Vejvoda

 • Vizualizace

  Vojtěch Vejvoda

 • Lokalita

  Hostouň u Kladna

 • Projekt

  2022