Polyfunkční objekt

Koncept návrhu vycházel z tvaru a svažitosti pozemku a urbanistického kontextu zástavby v lokalitě.

Podlouhlá, úzká hmota polyfunkční budovy je rozdělena vizuálně do dvou objemů z důvodu zmenšení měřítka stavby a návaznosti na svažitý terén pozemku. Do objemu budovy je vyříznuto malé atrium, kde bude vysazen strom nízkého/zakrslého vzrůstu z důvodu optického rozdělení objektu do dvou malých hmot z pohledu ze sousedního pozemku.

Pod téměř půdorysně obdélníkovým zastřešením se nachází vlastní hmota objektu, která má zkosenou podlouhlou stranu z důvodu vytvoření střechou kryté terasy a umožnění průhledu do zahrady při vstupu kolem stávajícího domu.

Toto zkosení a doplnění sloupků jako podpěr střechy vytváří další subprostor, který opticky zmenšuje stavbu jako celek.

Podlaží je rozděleno do dvou výškových úrovní. První výšková úroveň navazuje na terén u RD, druhá podlažní úroveň je o 1,5 m níže.

Na horní úrovni nalezneme kotec, místnost věnovanou psům, sklad, pobytovou místnost, kuchyňku a hygienické zázemí.

Na spodní úrovni se nachází prostor multifunkční místnosti, která bude sloužit ke sportovním účelům (posilovna, místnost na jógu, …) nebo k posezení v případě většího počtu osob účastnících se pořádaných sešlostí.

Vizuál objektu bude tvořen z kombinace dřeva (sibiřský modřín) a antracitově šedé barvy fasádní omítky a nosných sloupků.

 • Autor

  Vojtěch Vejvoda

 • Vizualizace

  Vojtěch Vejvoda

 • Lokalita

  Čerčany

 • Projekt

  2021