Návrh návsi v Obděnicích

Řešení návsi v Obděnicích vycházelo z potřeby umožnění výjezdu z požární zbrojnice, nutnosti zachování parkoviště bytového domu a také možnosti parkování velkého počtu osobních aut při obděnických slavnostech. Dodnes není náves dokončena dle návrhu.

  • Autor

    Vojtěch Vejvoda

  • Lokalita

    Obděnice u Petrovic

  • Projekt

    2017