Často kladené otázky (FAQ)

Některé z otázek, na které se mě často ptáte před zahájením spolupráce. Pokud nenajdete hledanou odpověď, napište mi email. Rád Vám případné další otázky zodpovím.

Architektonická studie neboli návrh stavby. 

„Studie je prvním a zároveň nejdůležitějším krokem v procesu návrhu individuální netypové stavby. Architektonická studie zhmotňuje Vaše představy o vzhledu, využití a fungování plánované stavby.

Výsledkem architektonické studie je komplexní návrh objektu od umístění stavby na pozemek, řešení urbanistických návazností okolí, řešení dispozic jednotlivých podlaží a konstrukčního nosného systému přes návrh technologií (vytápění, větrání, využití dešťové vody, apod.) až po výsledný výběr materiálu povrchů (podlah, obvodového pláště, zdí interiéru, apod.) či dokonce nábytku a zařizovacích předmětů.

Architektonická studie slouží jako nezbytný podklad pro zpracování dalších fází projektové dokumentace (dokumentaci územního řízení, stavebního povolení či ohlášení stavby nebo provádění stavby), kde na řešení Vašich požadavků a případné zpracování více variant konceptu apod., již není prostor a každé přepracování konceptu stavby je velice finančně náročné.“

Ano, po vyhotovení architektonické studie – návrhu stavby Vám zajistím potřebnou dokumentaci pro stavební povolení.

Cena návrhu stavby se odvíjí od konkrétního zadání, konkrétního místa záměru, komplikovanosti řešení a Vašich požadavků. 

Dále je cena ovlivněna požadavkem na podrobnost zpracování návrhu.

Cena za návrh je tedy velmi individuální a bude stanovena po první schůzce.

Domluvíme si schůzku v místě návrhu, kde mi řeknete Vaše představy o plánované stavbě. Tato první schůzka je nezávazná.

Poté si upřesníme zadání, předložím Vám cenovou nabídku a vyhotovím smlouvu o dílo. Po Vás budu požadovat podklady nezbytné pro návrh.

Po podpisu smlouvy zahájím práce na architektonické studii.

Na základě podkladů a Vašich přání vyřčených na první schůzce vypracuji koncept objektu.  Budeme spolu konzultovat, upřesňovat zadání až do doby, kdy budete s konceptem spokojeni.

Koncept, který jste schválili rozpracuji, ověřím jej v počítačovém softwaru. Když budete se vším spokojeni a bude vše dle Vašich představ, vyhotovím z celého procesu naší spolupráce portfolio stavby. Portfolio slouží jako podklad pro projektanty, kteří na jeho základě vyhotoví dokumentace nutné pro stavební řízení a povolení stavby.

V průběhu vypracování projektové dokumentace a při realizaci stavby samozřejmě budu k dispozici pro případnou spolupráci s dalšími profesemi.

U rodinného domu běžně 3-5 měsíců, ale také může trvat mnohem déle v závislosti na Vašem zadání a detailnosti propracování či obtížnosti návrhu. 

Nechvátejte na návrh! Je mnohem lepší formulovat Vaše myšlenky o několik měsíců déle, než celý život bydlet v nedomyšleném domě.

Ano, rád Vám poskytnu poradenství ohledně výběru pozemku. 

Navázání spolupráce je ideální již při výběru pozemku.