filharmonie pro prahu Více o projektu Návrh nového sídla orchestru České filharmonie na Vltavské má podobu připomínající tři krystaly. Soběstačný rodinný dům
Více o projektu Maximální zastavěná plocha 80 m2 na parcele o výměře 374 m2. Rodinný dům musí být v 50 % dnech v roce energeticky soběstačný, tedy nezávislý na externích zdrojích energie. Musí blízce komunikovat se zahradou. 3. místo v soutěži Český soběstačný dům 2019
Bytové domy Modřany Více o projektu Inovativní bytový dům, kde by byly uplatněny co-housingové prvky, minimalizovány stavební náklady a uplatněny principy udržitelné zástavby. Soutěžní návrh Sustainable Living – TOP 6 návrhů Rodinný dům
ve svahu
Více o projektu Svažitý pozemek nahrává originálnímu architektonickému řešení stavby. Investor si však přál minimalistický dům.

napsali o mně

Výběr z médií, kde je o mé tvorbě zmínka.