Často kladené otázky (FAQ)

Některé z otázek, na které se mě často ptáte před zahájením spolupráce. Pokud nenajdete hledanou odpověď, napište mi email. Rád Vám případné další otázky zodpovím.

Architektonická studie neboli návrh stavby. 

„Studie je prvním a zároveň nejdůležitějším krokem v procesu návrhu individuální netypové stavby. Architektonická studie zhmotňuje Vaše představy o vzhledu, využití a fungování plánované stavby.

Výsledkem architektonické studie je komplexní návrh objektu od umístění stavby na pozemek, řešení urbanistických návazností okolí, řešení dispozic jednotlivých podlaží a konstrukčního nosného systému přes návrh technologií (vytápění, větrání, využití dešťové vody, apod.) až po výsledný výběr materiálu povrchů (podlah, obvodového pláště, zdí interiéru, apod.) či dokonce nábytku a zařizovacích předmětů.

Architektonická studie slouží jako nezbytný podklad pro zpracování dalších fází projektové dokumentace (dokumentaci územního řízení, stavebního povolení či ohlášení stavby nebo provádění stavby), kde na řešení Vašich požadavků a případné zpracování více variant konceptu apod., již není prostor a každé přepracování konceptu stavby je velice finančně náročné.“

Osobně se specializuji pouze na návrhy, tedy pouze na architektonické studie staveb. Dokumentaci nutnou pro stavební povolení Vám nevypracuji, ale budu spolupracovat s Vámi vybraným projektantem na této dokumentaci, aby vše bylo dle Vámi schváleného návrhu.

Ano, architektonickou studii pro stavební řízení nepotřebujete, avšak je to velmi důležitá fáze v procesu návrhu stavby.

Architektonická studie by měla být primárně zpracována architekty, kteří na její vyhotovení mají patřičné vzdělání, na rozdíl od projektové dokumentace, kterou zpravidla zpracovávají projektanti. 


Architektovou prací jsou návrhy staveb. Projektantovou prací je na základě návrhu od architekta vyhotovit projektovou dokumentaci a dořešit objekt po stavební a technické stránce. 

Projektant je nezbytnou profesí v procesu návrhu. Vyhotovuje projektové dokumentace pro stavební řízení. Díky němu bude stavba fungovat po technické / stavební stránce.

Návrh budovy by měl být spoluprací architekta a projektanta.

Bohužel, často se role architekta přenechává projektantům z důvodu ušetření nákladů na projekt.

Architektova práce v ceně realizace domu je zanedbatelnou položkou, avšak položkou nezanedbatelnou z hlediska kvality řešení bydlení.

V poslední době razantně přibylo firem, jež nabízejí typové projekty rodinných domů.

Najdete firmu, která Vám poskytne svůj katalog domů. Jednoduše vyberete Váš vysněný domek. Koupíte projekt, který Vám lehce upraví dle Vašich přání a stejná firma Vám ho i na klíč realizuje.

Je to jednoduché že?

Ještě k tomu doplním fakt, že Vás takový projekt typového domku vyjde minimálně o 50 000 levněji a zrovna tak samotná stavba je teoreticky levnější díky typizaci a někdy i částečné prefabrikaci.

Ale nic není tak růžové, jak se na první pohled zdá …

Je důležité si uvědomit, že typové projekty či katalogové domy se navrhují na neurčitém místě a v 99 % jsou projekty určeny na rovinný pozemek předem definované orientace.

Smutné je, že firmy Vám s výběrem mnohdy neporadí a pokud ano, tak ne vždy dobře. Pro velké firmy se Vaše stavba stává neosobním obchodem, který je třeba uzavřít s vidinou zisku, avšak produkt, který se Vám snaží podsunout není vždy pro dané místo vhodný. Bohužel následky tohoto jednostranně výhodného obchodu pocítíte až po proinvestování velké částky peněz či až po realizaci při fungování stavby.

Jak jsem již naznačil, vybíráte z katalogu, jako laik nemáte vůbec tušení, zda Vám příslušný úřad územního plánování tento dům v daném místě vůbec dovolí postavit. Nevidíte, že Váš vysněný dům, tedy bungalov s černou valbovou střechou moc nezapadá do kontextu staré vesnice, kde jsou pouze malé domky se sedlovými červenými střechami.

A co když to úřad územního plánování dovolí? Postavíte si svůj sen z katalogu. „Vašich“ snů pravděpodobně existují po celé ČR desítky možná i stovky, tak spíše jen napíši, postavíte si sen. Tento sen v konkrétním místě může být pro urbanismus a genia loci vesničky spíše noční můrou.

Dostáváme se ke konkrétní parcele, na které má dům stát.

Váš projektant, tedy ten, kterému jste svěřili úpravu dispozic a zhotovení dokumentace pro stavební povolení, Vás ujišťuje, že jste vybrali dům „hezký“, ale nepočítá se svažitým pozemkem a jeho orientací. Zjišťujete, že máte obývací pokoj směrem na sever, stejně tak jako ložnici a dětské pokoje jsou alespoň směrem do zahrady. Většinu solárních zisků zachytávají technické místnosti, koupelna, toaleta atd., škoda jen, že tyto solární zisky nevyužijete.

Projektant Vás upozorní, že to už z principu nemůže být v pravém smyslu nízkoenergetický dům, za který jste to do té doby bezpochyby považovali, ale oni to opravdu v katalogu psali. Ano, je nízkoenergetický, ale při vhodné orientaci, to dá rozum, fakt, že příčky v objektu jsou dřevěné a neakumulují do sebe žádné teplo, jak je v nízkoenergetickém domě žádoucí, firmě promineme. Tak se psychicky připravíte, že za technologie vytápění a ohřev teplé vody dáte znatelně více peněz, abyste ty již zmíněné resty dohnali.

Když už se se vším smíříte a v ruce držíte A4 papír s nápisem „STAVBA POVOLENA“, určitě se pocit radosti opět dostaví.

Ne nadlouho, v ruce držíte výkres s názvem „Situace“ a řešíte, kolik tun zeminy a za jakou cenu bude třeba na pozemek o 1 000 m2 navézt, aby z pozemku byla ta rovná placka, na kterou je dům navržen.

Zjišťujete, že zemina musí být uložena v pažení, aby se nesypala na okolní pozemky. Statik vypočítá, že kolem pozemku bude muset být vystavěna zeď z 300 mm tlustých betonových tvarovek zmonolitněných betonem s výztuží. Tato zeď bude místy vysoká až dva metry. Cena realizace zdi pouhých několik set tisíc korun.

Zde se již problém netýká pouze Vašeho pozemku, ale i okolních. Představa, že začínám stavět rodinný dům vedle tohoto pozemku, mě děsí. Vím, že z jedné strany mám souseda, který je vyvýšený nad mou úrovní zahrady o dva metry. Ztrácím soukromí. Jedinou mou možností je zvednout terén také, a tak si velmi prodražit stavbu.

Paradoxem je, že svažitý pozemek nahrává krásným architektonickým řešením.

Vraťme se zpět k Vašemu pozemku. Máte hotovo, dům stojí, stavba se prodražila téměř o milion. Začínáte řešit zahradu a interiér domu.

Kde máte 1 000 m2 parcely? Na pomyslné třetině stojí stavba hmotného bungalovu, druhá třetina jsou úzké pruhy kolem domu.  Poslední třetina? Na té najdeme strmý svah dolů, aby terén „plynule“ navázal na původní. Můžete se radovat, zbylo Vám přibližně 300 m2 rovné plochy pod svahem z Vaší velké parcely, které jsou využitelné.

Dostáváme se do interiéru, kde zakopáváte o různé rohy, díky malé předsíni si ani nesundáte pohodlně bundu a vybavit vysněný prostor obývacího pokoje s jídelnou a kuchyní kuchyňskou linkou do „U“ se zdá býti nemožné. Kam dáte sedačku a jídelní stůl? Vždyť budou stát v cestě …

Vše začalo tím, že jste chtěli ušetřit částku v řádech desítek tisíc za kvalitní architektonickou studii. Máte dům, který měl vyjít o necelý milion levněji, pozemek, z kterého nic nezbylo na zahradu a interiér domu, který má spoustu chyb a je velmi obtížné ho vybavit.

Nebylo by jednodušší investovat na začátku do osvědčeného postupu, tj. oslovit dobrého architekta? Na základě jeho studie vznikne kvalitní individuální projekt, který Vás ušetří všech těchto problémů, a navíc vznikne opravu ta Vaše vysněná stavba. Nemluvě o tom, že dovolí i výstavbu vysněných domů na sousedních parcelách bez omezení.

Podle mě jen tak vznikne stavba, která je opravdu pro lidi, nejen pro investory dané stavby, ale i pro okolí – vesnici či ulici ve městě vhodná. Stavba, která jim slouží, ničím je nepřekvapí a když už, tak v dobrém smyslu.

Tuto problematiku zmiňuji z důvodu toho, že vznikají ulice, které jsou plné těchto domů. 

Investoři jednotlivých domů neničí jen své pozemky, ale i veřejný prostor ulic, který je obehnán hradbami pažících zdí dohánějících problém rovinatosti pozemku. Nevzniká příznivě působící prostor pro žití. 

Na závěr bych chtěl zmínit, že se najdou i projekty typových domů, které v daném místě fungují. 

První schůzka je zpoplatněna dle doby jejího trvání a délky cesty na místo stavby. Je však nezávazná.

Cenovou nabídku Vám mohu poskytnout po návštěvě místa stavby, po upřesnění zadání a očekávaného výstupu mé práce. Cena se odvíjí od velikosti řešeného prostoru, obtížnosti řešení a detailnosti návrhu.

Domluvíme si schůzku v místě návrhu, kde mi řeknete Vaše představy o plánované stavbě. Tato první schůzka je nezávazná.

Poté si upřesníme zadání, předložím Vám cenovou nabídku a vyhotovím smlouvu o dílo. Po Vás budu požadovat podklady nezbytné pro návrh.

Po podpisu smlouvy zahájím práce na architektonické studii.

Na základě podkladů a Vašich přání vyřčených na první schůzce vypracuji koncept objektu.  Budeme spolu konzultovat, upřesňovat zadání až do doby, kdy budete s konceptem spokojeni.

Koncept, který jste schválili rozpracuji, ověřím jej v počítačovém softwaru. Když budete se vším spokojeni a bude vše dle Vašich představ, vyhotovím z celého procesu naší spolupráce portfolio stavby. Portfolio slouží jako podklad pro projektanty, kteří na jeho základě vyhotoví dokumentace nutné pro stavební řízení a povolení stavby.

V průběhu vypracování projektové dokumentace a při realizaci stavby samozřejmě budu k dispozici pro případnou spolupráci s dalšími profesemi.

U rodinného domu běžně 3-5 měsíců, ale také může trvat mnohem déle v závislosti na Vašem zadání a detailnosti propracování či obtížnosti návrhu. 

Nechvátejte na návrh! Je mnohem lepší formulovat Vaše myšlenky o několik měsíců déle, než celý život bydlet v nedomyšleném domě.

Bohužel, zakládám si na individuálním přístupu ke každému projektu, tedy každá stavba vychází z místa, do kterého má být umístěna a z Vašich požadavků na vzhled a fungování stavby.

Pokud chcete upravit typový projekt, oslovte firmu, od které tento typový projekt pochází, už jen kvůli autorskému právu.

Avšak zaslání typového domu, který se Vám líbí, pro mě může být inspirací a vodítkem k Vašemu uvažování. Tedy můžeme na tomto Vámi zaslaném projektu začít „stavět“ individuální návrh a ve věcech, které se Vám líbí, se inspirovat.

Určitě, sedneme si nad Vaším stávajícím projektem a formou poradenství můžeme společně projít možnosti jiného řešení.  

Ano, rád Vám poskytnu poradenství ohledně výběru pozemku.